="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512">

About The Book

Os chamados «álbumes de guerra» de Castelao son tres grupos de ilustracións (Galiza mártir, Atila en Galicia e Milicianos) que foron realizados polo autor como denuncia das situacións que se produciran durante a guerra civil española.